herzina@post.cz  

divadelní texty

Texty, které byly zhudebněny a zazněly v divadelních inscenacích.
Vlastimil Novák
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
hudba: Tomáš Alferi
režie: Jiří Kraus
premiéra: září 2010
divadlo: Městské divadlo v Mostě
Vyberte si:  

Děťátko, spinkej

Půlnoc se blíží
V tichu se ocitá
Zámek náš celičký – ustal už chvat
Oči se klíží
Ovečky počítá
Každý kdo ví, že už čas je jít spát

Děťátko, spinkej
Má Růženko nejsladší
Po dlouhém čekání přišla jsi k nám
Na světě celém já
Tebe mám nejradši
Písničkou k spánku tě ukolébám

Děťátko, spinkej
To venku jen běsní
Bouřka co přejde a zas bude klid
Ta sudba krutá
Ta splnit se nesmí
Stát budu při tobě, co budu žít

Děťátko moje
Teď u mě jsi v bezpečí
Klidné je nebe a klidná je zem
Ty ze všech lásek
Mých láska jsi největší
Maminka schová tě v náručí svém

Sudby

1
Co já jí do vínku, co jen jí dám?
Ať krásou září, ať půvab je sám
Moudrá a laskavá, ať dobro jen zná
Růženko sladká – to dávám ti já

2
A co já, co k tomu měla bych dát?
Ať nikdy nepozná v srdci svém chlad
Životem dlouhým vždy bezpečně pluj
Růženko sladká – to dárek je můj

3
Co já jí položím na misku vah?
Ze zloby světa mít nemusí strach
Sudičky drží teď nad tebou stráž
Růženko sladká – to ode mě máš

4
Ach, sestry bláhové, ještě je čas
Na sudbu poslední – slyšte můj hlas!
Za šestnáct let ať si vezme ji tma
Růženko, zemřeš! To sudba je má!

Zničte růže

Co má trny, co má ostny,
Všechno bodláčí
Vytrhejte, rozdupejte,
To však nestačí
Všechno, co má špičku ostrou
Ztupit! No tak pohni kostrou
Tohle je rozkaz, co pan král nám dal
Ježci ať drží se od zámku dál
Nesmí tu v zahradě zbýt jediný
On příliš ostré má své bodliny

Nůžky, jehly, ostré nože
Dráty pletací
To se všechno zabavuje
Nic se nevrací
Všechno, co je do špičata
Do smetí dej natotata
Všechno se prověří než bys řek‘ švec
Vždyť život Růženky vážná je věc
Prohledej, prošťárej každičký kout
Na žádný hrot nesmíš zapomenout

Každou růži, stonek s trny
Kořen, list i květ
Vytrhněte, zlomte, spalte
Všechny zničte hned
Nedívejte se tak hloupě
Zmizet musí každé poupě
Prohledej v zahradě každičkou skrýš
Co s každou růží máš dělat, už víš
Ty růže prokleté! Ať vzal je ďas!
Jenom tak zachráníš sebe i nás

O lásce nepoznané

Kdo ví, co zítřek přinese
Co osud smýšlí s tebou
Kdo může říct, že dávno ví
Kam jeho cesty vedou

Kdo ví, kde právě čeká ta
Pro niž mé srdce plane
Ta, které zpívám právě teď
O lásce nepoznané

Já hledám tě, však jedna věc
Mi neustále brání
Kdo jsi, jak vlastně vypadáš
Já nemám ani zdání

Kdo ví, co osud přichystal
Kdo poví, co se stane
Já radši zpívám právě teď
O lásce nepoznané

Podívej, kolem Měsíce
Hvězdy tam září ve své kráse
Jsou jich tam celé tisíce
Sotva kdy spočítat je dá se
A jednou mezi nimi snad
Najdu tu, ze které jsem spad‘
Ona mi potom řekne kam
Dát se mám

Já jsem spravedlivá

Život se s nikým nemazlí
Vodí tě po cestách svých
Pokaždé stejně pláč i smích
On rovným dílem dá ti

Je stejně dobrý jako zlý
Ať jsi chudák, nebo král
Co však ti osud jednou dal
To sotva dá se zvrátit

Možná se zdá
Že já jsem ta zlá
Kdo však se dobře dívá
Vidí, že spravedlivá
Jsem já

Možná se vám
Krutá teď zdám
To jsou však slova lživá
Ne zlá, jen spravedlivá
Jsem já

Hledá se Adam

Kdopak viděl toho chlapce
Kdo ví, co je zač?
Nebojte se, tohle není
Žádný zatykač
Mezi všemi ať se hlásá
Jediná je naše spása
Princeznu zachránit může jen on
Proto je po něm teď takový shon
Jenom on zvítězí nad temným zlem
Netvrďte, že po něm slehla se zem

Kdo ho poznal, kdo jen může
K tomu něco říct?
S určitostí víme jenom,
Že nevíme nic
Zdá se mi, že dozajista
Takhle sotva hnem‘ se z místa
Kdo z vás by ke králi přivést ho sved
Ten tisíc dukátů dostane hned
Dostane všechno, co přát by si moh‘
Stačí jen vědět, kde žije ten hoch

Už to skoro vypadá, že
Asi z nebe spad
Řekněte nám, kde ho najdem‘
Není proč se bát
Pane Bože, to jsou muka
Najděte nám toho kluka
Prohledej každý dům – kupředu vpřed!
Od půdy po sklep a pak zase zpět
Rychle ho najděte, dokud je čas!
Kdopak ho potkal, kdo viděl ho z vás?

Narozeniny

Dnes je ti šestnáct
Růženko milá
A dosud šťatsný
Život jsi žila
Zažeňme dneska
Zažeňme chmury
I všechny temné
Půlnoční můry
Růženka šestnáct dnes oslaví
Pojďme teď připít jí na zdraví
Dneska je Růženko tvůj slavný den...

Příběh

Tam na té skále nad řekou
Tam zámek kdysi stál
V něm žila krásná královna
A vládl dobrý král
A nikdo v celém království
Strach neznal ani hlad
Jen veselý a šťastný smích
Zazníval odevšad

Stál jedné noci celý dvůr
U komnat královských
Tu všichni slyší dětský pláč
Jak ozývá se z nich
Když ustal všechen hluk a shon
Když ustal všechen spěch
Zní nad děťátkem v kolébce
Zpěv tichý jako dech

To sudičky tři laskavé
Své sudby přišly dát
Ať krásná je ta princezna
Ať každý má ji rád
Ať chytrá je a veselá
Ať neví, co je hněv
V tom přerušil je temný hlas
Tak zlý, až stydla krev

Trn z růže, milá princezno
Trn jeden stačí jen
A šestnáct let až uplyne
Smrt stihne tě v ten den
Hned zničit vše, co trny má!
Tak rozkaz krále zněl
A růže všechny vytrhat
A spálit na popel

Čas letí jako splašený
Jen trochu víc ho mít
Však sudba každá, i ta zlá
Se musí naplnit
Tak šestnáct let když uběhlo
Zlo vrátilo se zpět
Teď Růženka spí navěky
I celý její svět

Pomoc v nouzi

Podívej, kolem Měsíce
Hvězdy tam září ve své kráse
Jsou jich tam celé tisíce
Sotva kdy spočítat je dá se
A jednou mezi nimi snad
Najdeš tu, ze které jsi spad‘

Adame, musíš víru mít
Na strach teď není vhodná chvíle
Sleduj svou hvězdu, její svit
Dosáhnout pomůže ti cíle
Tak tedy na cestu se dej
Už ani chvíli nemeškej
Ty zlomit můžeš kletbu zlou
Láskou svou

Já teď jen musím víru mít
Na strach teď není vhodná chvíle
Najít svou hvězdu, její svit
Dosáhnout pomůže mi cíle
Tak tedy na cestu se dát
Už ani chvíli nemeškat
Já zlomit můžu kletbu zlou
Láskou svou

Já jsem spravedlivá II

Radím ti, měl bys odejít
Jestli máš svůj život rád
Tak bez boje bys měl to vzdát
Útěk ti zbývá pouze

Osud se nedá obejít
Jediným je pánem tvým
Jen blázen prát by chtěl se s ním
Chtěl by se sudbě vzpouzet

Možná se zdá
Že já jsem ta zlá
Kdo však se dobře dívá
Vidí, že spravedlivá
Jsem já

Možná se vám
Krutá teď zdám
To jsou však slova lživá
Ne zlá, jen spravedlivá
Jsem já

Dnes je ten den

Dnes je ten den
Kdy slunce zase svítí
Kdy radost vládne všem
A těší zase žití
Smích na rtech máme zas
A zlo je potrestáno
Z dlouhého spánku nás
Probouzí krásné ráno

Dnes je ten den
Kdy láska zvítězila

Adam:
Ať s tebou navždy jsem
Růženko moje milá

Růženka:
A ty můj nejdražší

oba:
Teď řeknem si své ano
Sny zlé ať zaplaší
To dnešní krásné ráno

Dnes je ten den
A fanfáry ať znějí
Ať zpívá celá zem
Ať zpívá o naději
O tom, že s láskou jen
Máš o vše postaráno
Ať každý, každý den
Má vždy své krásné ráno